سه عکس از سفرهایی رویایی

این سه عکس را در سال‌های دهه پنجاه خورشیدی گرفته‌ام. زمانی که تازه مدرسه عالی تلویزیون و سینما را تمام کرده بودم و سخت عاشق سفر و عکاسی بودم. این عکس در آستاراست، در سفری که با پیروز کلانتری، دو نفری، به این شهر کرده بودیم. در آن دوران هر سفر برای من براستی تجربه‌ای جادویی بود. از این سفر عکس زیاد گرفتم. همین طور از سفرهای دیگر به شمال. شمال برای منِ بیست‌وچندساله‌ای که […]

عکس های سفر عید به اصفهان

سفر عید به اصفهان سفر کاری هم بود. دارم  درباره دوستم آزاد ماتیان که شاعر، مترجم و استاد ادبیات و زبان ارمنی در دانشگاه اصفهان است فیلم مستندی می سازم  و برای این کار چند روزی مهمانش بودیم. امّا از عکس گرفتن هم گریزی نیست. بخصوص از زاینده رود پر آب و مردم شادی که اطرافش جمع بودند و یا در راه بازگشت از ردیف درختانی که چشم اندازی چشم نواز تدارک دیده بودند بعد از […]