مصاحبه در فیلم مستند: فهرست

چرا کتابی درباره مصاحبه در فیلم مستند / ۱
فصل اول: موقعیت مصاحبه تصویری / ۷
فصل دوّم: ویژگی‌های مصاحبه خوب / ۱۷
فصل سوّم: کارگردانی مصاحبه / ۴۳
فصل چهارم: تدوین مصاحبه / ۶۱
فصل پنجم: اخلاق در مصاحبه / ۸۱
فصل ششم: برخی مسائل بنیادین / ۹۷
حقیقت، دروغ، اشتباه، فراموشی / ۹۹
حریم خصوصی، حریم عمومی، ارزش‌های اجتماعی / ۱۰۶
مستند کردن زبان / ۱۱۲
چهره و بازی / ۱۱۸

پیوست:
مصاحبه با ارول موریس درباره دستگاه اینتروترون و اهمیت تلاقی نگاه 

 

Be the first to reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *