بایگانی برچسب: s

بینامتنی شده‌ام، حسابی …

چند دقیقه به شروع فیلم مانده است. سرم را تکیه می‌دهم به پشتی صندلی و ناخواسته فکرم می‌رود سراغ متنی که پیش از بیرون آمدن از دفتر مجله روی آن کار می‌کردم: توصیف گردهمایی بزرگ دشت مغان به دستور نادراُقلی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نقد فرهنگ | برچسب‌شده | پاسخ دهید: