بایگانی برچسب: s

مصاحبه در فیلم مستند: فهرست

چرا کتابی درباره مصاحبه در فیلم مستند / ۱ فصل اول: موقعیت مصاحبه تصویری / ۷ فصل دوّم: ویژگی‌های مصاحبه خوب / ۱۷ فصل سوّم: کارگردانی مصاحبه / ۴۳ فصل چهارم: تدوین مصاحبه / ۶۱ فصل پنجم: اخلاق در مصاحبه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

چرا کتابی درباره مصاحبه در فیلم مستند

 نوشتن این کتاب از این فکر شروع شد که نقد فیلم مستند با نقد و تولید فیلم داستانی تفاوت‌های بسیار اساسی دارد، همان طور که فرایند تولید فیلم مستند با فرایند تولید فیلم داستانی بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم موضوع … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

دو تکه از کتاب “مصاحبه در فیلم مستند”

  کار مستندساز به گزارشگری برای مطبوعات نزدیک‌تر است تا قصه‌گویی تصویری. نوشتن این کتاب از این فکر شروع شد که نقد فیلم مستند با نقد و تولید فیلم داستانی تفاوت‌های بسیار اساسی دارد، همان طور که فرایند تولید فیلم مستند … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | پاسخ دهید: