مصاحبه در فیلم مستند: فهرست

چرا کتابی درباره مصاحبه در فیلم مستند / ۱
فصل اول: موقعیت مصاحبه تصویری / ۷
فصل دوّم: ویژگی‌های مصاحبه خوب / ۱۷
فصل سوّم: کارگردانی مصاحبه / ۴۳
فصل چهارم: تدوین مصاحبه / ۶۱
فصل پنجم: اخلاق در مصاحبه / ۸۱
فصل ششم:...ادامه


چرا کتابی درباره مصاحبه در فیلم مستند

 نوشتن این کتاب از این فکر شروع شد که نقد فیلم مستند با نقد و تولید فیلم داستانی تفاوت‌های بسیار اساسی دارد، همان طور که فرایند تولید فیلم مستند با فرایند تولید فیلم داستانی بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم موضوع را کمّی کنیم، شاید بتوان گفت که به طور تقریبی...ادامه


دو تکه از کتاب "مصاحبه در فیلم مستند"

  کار مستندساز به گزارشگری برای مطبوعات نزدیک‌تر است تا قصه‌گویی تصویری.

نوشتن این کتاب از این فکر شروع شد که نقد فیلم مستند با نقد و تولید فیلم داستانی تفاوت‌های بسیار اساسی دارد، همان طور که فرایند تولید فیلم مستند با فرایند تولید فیلم داستانی بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم موضوع...ادامه


Be the first to reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *